Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Zephyr Charters kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ids internet, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Zephyr Charters hebt verstrekt. Zephyr Charters kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM Zephyr Charters (uw)GEGEVENS NODIG HEEFT
Zephyr Charters verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent. Daarnaast kan Zephyr Charters uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

HOE LANG Zephyr Charters GEGEVENS BEWAART
Zephyr Charters bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Zephyr Charters verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Zephyr Charters worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Zephyr Charters gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Zephyr Charters maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Zephyr Charters bij Google zoekresultaat pagina’s zijn.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar infozephyrcharters@gmail.com. Zephyr Charters zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Zephyr Charters neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Zephyr Charters maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Zephyr Charters verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Jan Kuik op via infozephyrcharters@gmail.com

www.ZephyrCharters.nl is een website van Zephyr Charters

Zephyr Charters is als volgt te bereiken:

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 76569683
Telefoon: 0654946656
E-mailadres: infozephyrcharters@gmail.com
Bezoekadres: Harlingertrekweg 67, 8913HR Leeuwarden